GEDRAGSREGELS WEBSITE OUDVOORTHUIZEN.NL


Om een aantrekkelijke en duidelijk omlijnde Site te hebben en te onderhouden zijn er spelregels nodig die het geheel in een charter omschrijven. Wij gebruiken ook wel eens de namen policy en gedragsregels. Probeer deze toe te passen, dan wordt deze Site een schitterend pareltje waarvan je steeds kan genieten. De voertaal binnen de Site is Nederlands. Door in te loggen ga je akkoord met de policy of gedragsregels.


Wil je reageren op een post, lees dan eerst ALLE reacties in de opengeklapte lijst.
Bij het posten van een foto maak je deze aantrekkelijker door er minstens de locatie of een korte  bindtekst aan toe te voegen. 
Hoffelijkheid is en blijft een belangrijk gegeven. Topics en reacties die niet voldoen aan de regels van fatsoen worden onmiddellijk en zonder commentaar verwijderd. Idem dito voor onzinnige en nietszeggende opmerkingen.
De plaatser van denigrerende en mensonterende opmerkingen wordt onmiddellijk en zonder verwittiging uit de groep gezet.  
Huur, verhuur, koop en verkoop van onroerende goederen kan niet op deze site.
Topics en reactie’s met politieke, religieuze en racistische inhoud worden niet aanvaard en zullen derhalve ook verwijderd worden.
Hou er bij het plaatsen, delen of kopiëren van anderstalige berichten rekening mee dat dit altijd in het Nederlands moet zijn.
Plaats enkel Nederlandstalige posts die een verband hebben met Oud Voorthuizen.
Verwijzingen en links, rechtstreeks of onrechtstreeks, naar gelijkaardige Nederlandstalige sites die handelen over Oud Voorthuizen worden geweerd.
Beheerders en moderators nemen tot recht om hun tussenkomsten niet te verrechtvaardigen, noch privé, noch openbaar.
Dit charter kan door de beheerders steeds aangepast en/of vervolledigd worden indien de noodzaak zich voordoet.
Gooi geen privégegevens op het internet.
Beheerders zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van mogelijke (re)acties die er kunnen ontstaan.
Elke directe en indirecte reclame of publiciteit wordt onmiddellijk geweerd, ook commerciële recensies zijn niet toegestaan.
Directe links naar eigen website of eigen Facebookpagina en geplaatst door handelszaken vallen onder de noemer ‘reclame’. Ook gedeelde items of topics die niet voldoen aan bovenstaande criteria worden geweerd, dit om verdoken reclame tegen te gaan.
Spontane recensies die uit het niets verschijnen en geplaatst worden door particulieren die even een handelszaak willen plezieren zullen zonder commentaar verwijderd worden. Daarvoor bezoek je beter  een andere Site.
Als je inlogt en een reactie plaatst, dan ga je akkoord met deze gedragslijnen..
Alle bijlagen in een topic of in een reactie die niet zichtbaar zijn voor de beheerders worden onmiddellijk verwijderd.
Op iedere vraag wordt steeds een fatsoenlijk antwoord verwacht. Kun je dat niet, reageer dan ook niet.
Alle acties die indruisen tegen nationale en internationale wetgevingen zullen aan de overheid overgemaakt worden. Voorbeelden daarvan zijn bedreiging, afpersing, chantage, promoten van geweld, terrorisme en terreurverheerlijking, enz…
Uiteraard worden deze personen over de ganse lijn geblokkeerd.

Spamgedrag wordt niet getolereerd. Bij klachten wordt de spammer geblokkeerd. Hetzelfde geldt voor phishing.
Een topic waarin mensen persoonlijk aangevallen worden om hun doen en laten hoort thuis in de privésfeer en niet op een sociaal medium. Daarom zal iedere soortgelijke post onmiddellijk verwijderd worden.
Dwaze, domme, stomme, niet relevante en belachelijke antwoorden die er komen op de vragen worden onherroepelijk en snel verwijderd. Wil je plezant doen, dan word je best lid van een humorgroep.

Op deze manier houden wij de Site netjes, relevant, Informatief en vooral leuk. En daar gaat het om …!