Feest terrein van OranjeVereniging Voorthuizen

Logo Oranje Vereniging


Woord vooraf

Als bestuur zijn wij er trots op dat onze vereniging tachtig jaar bestaat!
Wij realiseren ons heel goed dat dit niet alleen onze verdienste is maar een door de tijd heen gegroeid iets is.
De oprichters hebben destijds de basis gelegd en dat ook zeer goed gedaan. Latere bestuursleden hebben dit in stand weten te houden. Met de aankoop van de grond van de fam. Wilbrink werd er een zeer sterke basis gelegd voor de toekomst en hier hebben we tot heden ten dage nog profijt van.
Wij als hedendaags bestuur realiseren ons maar al te goed dat wij zonder onze voorgangers en onze commissieleden niet zo zouden kunnen functioneren.
Al met al is onze goed lopende vereniging veel dank verschuldigd aan vele personen die vaak niet in beeld komen, maar wel hun steentje bijdragen of hebben bijgedragen.
Wij als bestuur zullen ons beste beentje voorzetten om alle,s naar vermogen zo goed mogelijk af te handelen.
Wij weten ook heel erg goed dat verkrijgen van iets een kunst is, maar behouden is zeker ook een even grote kunst.
Het verleden kun je niet veranderen, maar de toekomst wel, hoewel soms niet zonder risico.
Met deze gedachte voor ons en onze commissieleden achter ons gaan wij vol vertrouwen de toekomst tegemoet.Het Bestuur van Oranje Vereniging Voorthuizen