My Image

Koningin Juliana

My Image

61 jaar geleden, vierdaags staatsbezoek van Koningin Juliana en Prinses Beatrix 30 mei t/m 2 juni 1960

My Image

61 jaar geleden, sfeerbeelden vierdaags staatsbezoek van Koningin Juliana en Prinses Beatrix aan België.

Logo Oranje Vereniging

Meer weten over een foto of artikel? klik op artikel of foto.


1950 & 1970

De periode vanaf 1950 tot 1970 is, ondanks de groei van de vereniging, een rustige tijd waarin niets gebeurt wat echt spannend of opzienbarend is. In 1952 heeft de vereniging al 459 gezinsleden en 424 gewone leden. In 1954 wordt de contributie verhoogd voor de gewone leden naar 1 gulden en de gezinskaarten naar 2 gulden. Dit is een verschil van 100%, nu is dit verschil 50%. Het bestuur blijft dezelfde formatie behouden tot 1958 en de volksspelen worden een beetje uitgebreider. Hordelopen, ballonrijden en de kinderwagenrace worden aan de volksspelen toegevoegd. In 1958 treed J.H.G. van der Woude af en treden P.J. van Garderen, D. Huil en J. Vlieg toe tot het bestuur. In 1959 worden de vergaderingen niet meer thuis, maar in café-restaurant Buitenlust gehouden. In 1961 treden de heren J. Leutscher en J. Vlieg af als bestuurslid.
In 1962 worden de vergaderingen gehouden in de “Vergulde wagen”, helaas is dit stukje nostalgie ook al gesloopt.
In 1964 is er weer een bestuurswisseling want op 13 januari 1964 overlijdt bestuurslid Gerrit van de Kamp op 64-jarige leeftijd en de heer W.M. Stegeman stelt zich niet meer herkiesbaar, Ten Ham en van Renselaar komen hier voor terug.
In 1968 komt de politiehondenclub “De Sprong” en afscheiding van de hondenclub “Donar” wekelijks trainen op het veld en zullen dit 5 jaar blijven doen, daarna verhuizen ze naar een andere locatie.

In 1969 vind er een verschuiving plaats in het bestuur en de heer E. Sikking komt erbij. In 1970 vindt er weer een verschuiving plaats.
De heren H. Versteeg, Ten Ham, P.J. van Garderen, G.B. Scheeper en A. van Loon verlaten het bestuur, de heren W. Stegeman, A. Schuit, D. van Arnhem, J. de Jong en P. de Bie treden toe tot het bestuur.
Na 1970 komt er volop beweging in de vereniging. De tijd schreidt voort en de wereld verandert, de mensen veranderen en zo ook de vraag naar vermaak en men wil in de toekomst graag vergaderen op een eigen locatie en dat gaat dan ook gebeuren.

Vergulde Wagen

My Image

Optocht Koninginnedag jaren “70

My Image

Optocht Koninginnedag jaren “70

My Image

Schooloptocht Wilhelminaschool

My Image

Schooloptocht Emmaschool