Bas van Helden, woordvoerder van het Buurtcomité Pastoriebos Voorthuizen: ,,Dit is een grote overwinning. Er is alleen één maar: we wachten met spanning af welke list de gemeente nu weer gaat verzinnen om het plan toch nog mogelijk te maken.’’

Het verzet tegen het bebouwen van het bos en een deel van de tuin van de pastorie is nu breed: behalve het comité zijn de monumentencommissie, de Bomenstichting en drie erfgoedorganisaties tegen. Dat de monumentencommissie tegen is, is de reden dat het plan nog niet kon worden goedgekeurd. Tweede reden van de weigering was een formele: niet alle stukken waren bij de aanvraag ingediend.

Uit die stukken blijkt nu dat de gemeente zelfs geprobeerd heeft de monumentenstatus van de pastorietuin eraf te krijgen. Dat heeft de monumentencommissie echter geweigerd. Van Helden: ,,De gemeente kan nog de economische noodzaak inzetten als argument. Maar dit plan kan prima ergens anders in het dorp worden uitgevoerd. Anders gaan we naar de Raad van State.’’