AltTextDe slag om VoorthuizenAltText

De Canadezen maken enorme vooruitgang en hopen met de 1e Inf. Div. En de 5e Can. Tank Divisie de Duitse troepen uit de IJsellinie in te sluiten, De terugtrekkende formaties worden al gespot rondom Barneveld. Het Canadese leger haast zich om de Duitsers de definitieve slag toe te dienen. Maar haastige spoed is zelden goed, zelfs tijdens de Tweede Wereldoorlog.

My Image
My Image

Militaire Stafkaart 1943

My Image

The Britisch Colombia Dragoons

My Image

De tanks van de British Columbia Dragoons kregen op 16 april opdracht
om naar Voorthuizen op te rukken. In en rond het dorp waren door de
Duitsers in allerijl stellingen gebouwd. In de Prinsenkamp. langs de
Woudsteeg en nabij Stroe stonden artilleriebatterijen opgesteld, in de
Prinsenkamp meestal direct naast een boerderij. Ook bij .De Heihaas’ in
Putten zou zware artillerie geplaatst zijn. Langs de Apeldoornsestraat en
de Rijksweg waren .road-blocks' gebouwd en op de Schietbaan aan de
Harremaatweg bevond zich een sterk Duits verdedigingspunt. Het
Duitse hoofdkwartier was in de Ned. Herv. school aan de Kerkstraat
gevestigd en in de toren van de Gereformeerde kerk bevond zich een
waarnemingspost. Het .B'-eskadron van de BCD kreeg opdracht om.
gedekt door het Reccepeloton, oostelijk om Voorthuizen op te rukken
om eerst de Apeldoornsestraat en later ook de weg naar Putten af te
sluiten. Het .A'-eskadron zou dan het dorp en de afsluiting van de
Rijksweg voor haar rekening nemen. In de namiddag van 16 april
vertrokken de Recce-tanks met het .B'-eskadron in de achterhoede.
Onderweg ontmoette men wat lichte, vijandelijke tegenstand en in
minder dan een half uur werd de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn
bereikt. Tijdens deze snelle actie was een aantal tanks in de modder
blijven steken en er waren veel krijgsgevangenen gemaakt. Deze werden
onder escorte van een verkenningstank zonder de hulp van infanterie
naar het Brigadehoofdkwartier teruggebracht. De BCD-tanks bevonden
zich nu in Zeumeren en kregen hier te maken met verbeten vechtende
Duitse eenheden. In deze heksenketel waar iedereen op iedereen
schoot, gebeurde het dat een kleine Duitse infanteriecolonne door hun
eigen mensen overhoop werd geschoten. Via de radio vertelde de
commandant van een van de BCD-eskadrons dan ook dat het hem niet
duidelijk was of de Canadezen de Duitsers hadden ingesloten of
omgekeerd! Om 1900 uur kwam de eerste granaat midden in het dorp
neer en kort na 2000 uur begonnen de Dragoons Voorthuizen te
omcirkelen. Het begon schemerig te worden en tegen het tijdstip dat
het .A'-eskadron optrok om de weg noordwaarts richting Putten af te
sluiten, was het pikkedonker. Om 2130 uur werd de boerderij van Van
Galen aan de Kerkstraat door een Canadese granaat in brand geschoten.


Klik voor meer…💬

De M4 Sherman Firefly Tank

My Image

Schimmen in de Duisternis

De duisternis, gecombineerd met de aanwezigheid van de vele diepe sloten in dit gebied had tot gevolg dat vier tanks bleven steken. Liever dan nog meer tanks te verliezen besloten de eskadrons om ten noordoosten van het dorp in egelstellingen de nacht door te brengen. Drie kilometer zuidelijker stonden de tanks van Lord Strathcona's Horse en bij het dorp Bameveld stonden de infanteristen van de Cape Breton Highlanders klaar om het dorp in te nemen dat door het .C*-eskadron van Lord Strathcona's Horse van de buitenwereld was afgesneden. Kort na middernacht, op 17 april, kregen de nabij Voorthuizen de in egelstelling staande tanks van de Dragoons de eerste van een reeks tegenaanvallen te verduren. Het „A*-eskadron moest zich verdedigen tegen een groep Duitse soldaten die zich bij hun kameraden in het nog steeds bezette dorp Voorthuizen wilden voegen. Het „B'-eskadron dat de weg naar Apeldoorn bewaakte, werd op korte afstand van Voorthuizen aangevallen door een groep van naar schatting 50 Duitse infanteristen, gewapend met pantservuisten. De soldaten werden teruggedreven. Hierna konden de tankbemanningen een paar uur slaap genieten maar bij zonsopgang sloeg de vijand opnieuw toe.

Gevechten rondom Voorthuizen

My Image

De zwaarste aanval in die vroege morgen kreeg het le Peloton van It. B. G. Hurst te verduren. Zijn tanks werden aangevallen door een met pantservuisten en kleefbommen gewapende groep fanatieke jonge SS-ers. Slechts met behulp van een vlammenwerper gelukte het de Canadezen tenslotte de aanval af te slaan. Vele doden en gewonden bleven als getuigenis van de strijd op dit slagveld achter. Lt. Hurst kreeg later voor zijn heldhaftig optreden bij deze actie het Military Cross. Op dinsdagmorgen. 17 april, vertrokken om 0630 uur de tanks van de 8th Hussars met als opdracht Barneveld te passeren en op te rukken naar Voorthuizen. Aan de spits reed het .A'-eskadron met een gedeelte Recce en een gemotoriseerd peloton van het Westminster Regt. Na een paar kilometer werden er gewijzigde orders doorgegeven. De Hussars moesten naar Barneveld om op nadere instructies te wachten. De reden is achteraf duidelijk: het .B'-eskadron van de Hussars werd naar Otterlo teruggezonden in verband met de daar op dat moment gevoerde veldslag. Om 1400 uur vertrok de tankcolonne weer richting Voorthuizen. Men zou nu rechts van het dorp aanhouden om daar de posities van de BCD over te nemen. Het .A*-eskadron, onder commando van major Lloyd Hill kwam op een gegeven moment vlak voor de Apeldoornsestraat tegenover een zeer sterke Duitse stelling te staan waarin onder andere een aantal 88 mm kanonnen waren opgesteld. Dankzij het stoutmoedig optreden van pelotonscommandant Ivan Harper werd dit geschut en nog 13 pantservuisten vernietigd en konden 53 krijgsgevangenen worden gemaakt. Harper zou later voor zijn aandeel in deze actie het Military Cross ontvangen en maj. Hill de DSO.l) De .C'-compagnie van het Westminster Regt. die met de Hussars oprukte leverde tussen Barneveld en Voorthuizen de .Slag om de wegversperringen' en de .B'-compagnie had een groot aandeel in de gevechten in het dorp Voorthuizen in de nacht van 16 op 17 april. Door deze akties verloor het bataljon drie man: corp. C. L. Pewtress. sold. J. Wakula en sold. F. L. Waters. Het .A'-eskadron maakte tijdens deze acties in Voorthuizen vele krijgsgevangenen terwijl er tenminste 50 Duitse militairen bij om het leven kwamen. De .Hussars* verloren hierbij 4 tanks. Het aan de rechterzijde van het .A'-eskadron opererende .C"- eskadron van de Hussars vernietigde nog eens drie stukken geschut. Hier was het optreden van sergeant Rosa van doorslaggevende betekenis. Hij leidde het eskadron bij deze acties omdat de radio van de eskadronscommandant het had begeven.

Klik voor meer…💬
 • My Image

  Schoenmaker Broekhuisen, de knakenpoetser

 • My Image

  De Ring, richting Putten Kerkstraat

 • My Image

  De Ring, Kerkstraat

 • My Image

  De Ring Kerkstraat, Overshorsterweg richting Nijkerk

 • My Image

  Hoofdstraat, ter hoogte van de Kerkstraat

 • My Image

  C. Moll, Slachterij Deptford bij Hollands Spoor

 • My Image

  Hoofdstraat richting Voorthuizen ter hoogte van Buitenlust

 • My Image

  Winkel van Wim van Beek nu Kebustate

 • My Image

  Hoofdstraat ter hoogte van Café de Lindeboom

 • My Image

  Voor de winkel van Drenth, waar nu Bossenbroek is gevestigd

 • My Image

  Het toenmalige Postkantoor aan de Hoofdstraat

 • My Image

  De van de Berghschool aan de Kerkstraat

Panther in Voorthuizen!

My Image

Terwijl het .B'-eskadron van de BCD in het gebied tenoosten van Voorthuizen nog steeds bezig was Duitse krijgsgevangenen bijeen te drijven, kreeg het .A'-eskadron van It. col. Angle opdracht om naar de kruising .Steamer’ (Rijksweg - Zelderseweg) op te rukken. Het dorp en het gebied ten westen hiervan waren toen nog in vijandelijke handen. Het lag in Angle s bedoeling om door deze manoeuvre het dorp geheel te omsingelen waarna het door infanterie kon worden veroverd.Aan de noordzijde van het dorp werden de leidende tanks door de slechte toestand van het terrein gedwongen de straten aan de buitenkant van het dorp te benutten. Via de Overhorsterweg en een gedeelte van de Kerkstraat wilde men een omtrekkende beweging maken in de richting van het oorspronkelijke doel. Hier, op het einde van de Kerkstraat, werden de tanks van de Dragoons aangevallen door een groep fanatiek vechtende Duitsers. Toen het eerste peloton, gecommandeerd door It. Mitten de straat bereikte, hagelde het werkelijk antitankgranaten. Deze situatie had zich al eerder voorgedaan en wel bij de aanval op het vliegveld Deelen.

De eerste tank van cpl. Bertrand kreeg drie treffers en vloog in brand. De tweede tank, die van It. Mitten, raakte op onverklaarbare wijze defect en de derde, onder commando van cpl. Martin kreeg eveneens drie treffers en vloog in brand. De vijand werd nu aangevallen door het 3e
peloton van It. McLellan met machinegeweervuur en granaten. Van dit peloton werden eveneens twee tanks geraakt maar gelukkig niet in brand geschoten. Ondertussen werd achter de oprukkende tanks een rookgordijn gelegd om te voorkomen dat ze zouden worden geraakt door het in de Prinsenkamp en omgeving opgestelde geschut. Het bleek dat de tanks in een hinder laag waren gelopen waar ze door 150 Duitsers werden opgewacht. Hierop kreeg het eskadron van It.col. Angle bevel om terug te trekken. Alhoewel het rookgordijn de tanks voor aanvallen vanuit de richting Putten beschermde, kon dit niet voorkomen dat er een ware granatenregen op deze gevechtssector neerkwam.
Dankzij grote plichtsbetrachting en persoonlijke moed konden alle tankbemanningen en zelfs een aantal onklaar geraakte tanks uit dit gebied worden gered.

Het was toen dinsdagmorgen. 17 april. 0735 uur. Lt.col. Angle liet nu een tankpatrouille de bossen in de omgeving uitkammen en men slaagde er inderdaad in de Duitsers tijdelijk te verdrijven. Tijdens een tweede patrouille, later die dag. bleek de vijand te zijn teruggekomen want in deze actie werden een Panther-tank en een stuk gemotoriseerd geschut uitgeschakeld. Later in de morgen arriveerde er een infanteriecompagnie van het Westminster Regt. en er werden plannen gemaakt om het dorp te laten zuiveren door de infanterie en de helft van het .B'-eskadron van de Dragoons. Deze aanval begon om 1400 uur en anderhalf uur later gaven de laatste verdedigers van het dorp zich over.Ten noorden van het dorp had het .C’-eskadron inmiddels een tegenaanval afgeslagen en was er in geslaagd een groot deel van de in de Prinsenkamp opgestelde vijandelijke vuurmonden het zwijgen op te leggen. Helaas gingen bij deze akties een groot aantal boerderijen in dit gebied in vlammen op. Ook
het noordelijke deel van de Kerkstraat, grenzend aan de Overhorsterweg — de zogenaamde .Ring' — werd die middag door granaatvuur getroffen. Hierbij kwam het gezin van smid Jacob Stomphorst om het leven.

Inmiddels dreef de le Canadese Inf.Div. de Duitsers voor zich uit in de richting van de 5e Can. Tank Divisie. Er was echter nog steeds een .gat' van 9.5 km tussen Voorthuizen en het I Jsselmeer waardoor de Duitsers 1) naar het westen konden uitwijken. Om dit te voorkomen reden de 8th Hussars met hun tanks om Voorthuizen heen, richting Putten, terwijl in het dorp de zuiveringsacties nog in volle gang waren. Ook de tanks van Lord Strathconas Horse, die het kruispunt .Steamer' bezet hadden gehouden rolden nu op naar de IJsselmeerkust. Voor beide regimenten was het een dag van vrijwel onafgebroken vechten geweest en men had aanzienlijke verliezen geleden. Tegen het einde van de dag maakten de tanks nabij Putten contact met verkenningsgroepen van de le Inf.Div. en op 18 april bereikte de 5e Tank Divisie de IJsselmeerkust. Op diezelfde dag. omstreeks 1100 uur kregen de nog steeds in Voorthuizen verblijvende Dragoons versterking van de infanterie van het .Perth'-regiment.Tezamen met de infanteristen zou men oprukken naar Ermelo en de Harderwijker haven. Kort voor 1200 uur kon Voorthuizen worden overgegeven aan de le Canadese Inf. Divisie.


Klik voor meer…💬

Herinneringen van Jack Meyers over Voorthuizen

We started in Arnhem and we come to Voorthuizen, Barneveld, our destination was Putten. But in the meantime, we had to cross this road. And as we pulled onto the road, we got hit by an 88 and tore off our front and suspension and so we were stuck there for a couple days, before they brought us another tank. But the highlight of that thing was we come to the airport just outside of Arnhem [Deelen Airbase] and we were on the right side and they decided that instead of pussy footing around and going around it. we'd go right to it as fast as those tanks could travel. And that's what we did and we never lost a tank. But my God, there was a, we took an awful toll on the Germans. When we got knocked out. coming up on the highway, we were in this town. I think it was Voorthuizen was where we were, the outskirts of it or someplace and we took over a barbershop there too. And the partisans come into that town too. after we got there and they come to the barbershop and picked up the clippers and scissors and stuff to cut the hair off the girls who had been collaborating with the Germans.