Wagenmakerij Dirk van 
den Hul Aan de Kerkstraat in Voorthuizen, 

ongeveer tegen over de oude pastorie van de Hervormde kerk, was
 vroeger de wagenmakerij van Dirk van den Hul te
 vinden. In 1924 kreeg zijn vader Wilhelmus een
 Hinderwetvergunning (nr. 219) voor de oprichting
van een machinale wagenmakerij waarin twee 
elektromotoren zouden worden geplaatst van 
respectievelijk 3 en 5 pk. Die motoren dreven een 
vlakbank schaafmachine en een lintzaag aan. Van 
den Hul gaf op dat er hooguit twee personen in het 

bedrijf werkzaam zouden zijn. Het was dus een kleine wagenmakerij, maar eind 
jaren veertig vermeldde Van den Hul op zijn briefpa
pier met enige trots: ‘D. van den Hul, wagen- en 
carrosseriebouw’. Wat er bij het bedrijf allemaal werd 
gebouwd is niet bekend; wel dat hij ook (kinder) 
kruiwagentjes heeft gemaakt. Eind jaren zestig 
bestond het bedrijf nog. Wanneer het precies werd 
opgeheven is niet bekend.