Het station te Voorthuizen (1903-1937) 

was eigendom van het Ned. Centraal Spoor. Het lokaaltje, komend van Nijkerk, ging al bellend via Driedorp, Appel, Dusschoten, Voorthuizen, Barneveld-Voorthuizen, Barneveld en Lunteren naar Ede. Het N .C.S.-personeel bij de ereboog. (Nu Ruiterlaan) tegenover Buitenlust.

Station Barneveld-Voorthuizen

van de H.IJ.S.M., ook wel de Hollander of Oosterspoorlijn genoemd. met op de achtergrond de overgang van het lokaaltje Nijkerk-Ede van het N .C.S. Gedeelte van de wal van het spoorwegviaduct zijn nog terug te vinden.
Deze spoorlijn werd aangelegd op aandrang van Koning Willem III, die ook de grootste aandeelhouder was van verschillende spoorwegmaatschappijen.

Spoorwegbeambte Leusink met vrouw en kinderen. 

De heer Leusink was in dienst van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Mij. als timmerman, terwijl zijn vrouw dienst deed in het overwegwachthuisje No. 60.