Oude Gereformeerde kerk 

werd gebouwd en in gebruik genomen 1890. Links ziet u de bruggetjes over de Ganzenbeek.