In 1916 kreeg Gerrit Johan van der Meij een Hinderwetvergunning (nr. 159) voor de uitbreiding van zijn 
rijtuig- en wagenmakerij aan de Schoolstraat in 
Voorthuizen. In die wagenmakerij, staande achter 
het woonhuis van Van der Meij, werd een 6 pk benzinemotor geplaatst. Uit de bijgevoegde plattegrond blijkt dat aan de voorzijde van het pand nog 
een kruidenierswinkel aanwezig was. In de wagenmakerij werkten drie personen. Welke machines door 
de motor werden aangedreven staat niet in de 
vergunning vermeld. Dat blijkt wel uit een vergun
ning die Van der Meij in 1928 kreeg voor een elektr
motor van 9,5 pk (nr. 327). Daarmee werden een zaag 
en een schaafbank aangedreven. Het is in de loop der 
jaren een echt familiebedrijf gebleven met inmiddels 
de derde generatie aan het roer.

Meijvo heeft een voor veel weekmarkt bezoekers
 bekend segment van de carosseriebouw in handen, al
 zullen veel mensen zich dat niet realiseren. Al sinds 
jaren ontwerpt en bouwt het bedrijf specialistische 
marktwagens zoals de bekende, knalgele ‘Wiedewagens’ van een grote bakkerij in Spakenburg. Wie weet 
dat bij Van der Meij ook de huifkar werd gebouwd 
waarmee tv-journalist en Barnevelder Ard Horvers met zijn gezin en gevolgd door de Barneveldse 
cameraman Jan-Pieter Borkus, door Nederland 
reisde? Niemand toch? Horvers deed daar wekelijks 
op de televisie in het programma Tros-Aktua verslag 
van. Het leverde Van der Meij nog een mooie order op. 
Hij moest, dankzij contacten met het Koninklijk Huis
 en de Nederlandse ambassade in Parijs maar liefst 25 
identieke huifkarren aan een ondernemer in 
Frankrijk leveren.