In dit huis woonde eens Jan de Jager, 

de veldwachter. Hij had de bijnaam 'de Koejong'. Er is door de loop der tijden al heel wat over hem gepraat en geschreven.
Merkwaardig was dat inktpotje, dat hij met een koortje aan zijn vest bevestigd had. Ook presteerde hij het de 88 verzen van psalm 119 in één adem op te zeggen!