Huize 'Welgelegen' Tot het midden van de 18e eeuw stond hier een herberg 'De Moriaan' geheten. 

Karakteristiek voor het afgebeelde 18e eeuwse huis, waren de luidklok op het dak en de fraaie tuin erachter ( de mooiste van het dorp). De kelders en de stallen zijn nog lang bewaard gebleven. ' Bij de afbraak kwam ook het inschrift van de klok te voorschijn: '1764. Pieter Seest. Amstelodam. ME FECIT', (Pieter Seest te Amsterdam heeft me in 1764 gemaakt).

Het lustoord behoorde aanvankelijk aan de familie Wilbrink ( de zelfde familie die de Heuveltjes tot voor kort bezat).
Aan het einde van de vorige eeuw (1800) deden de Erven van dit bezit afstand.
In de stallen opende toen Gerrit Jan Knottenbelt uit Barneveld een meelhandel, spoedig opgevolgd door Jan Hooijer. Sedertdein is het bezit verkaveld. Het huis moest wijken voor het wegverkeer ( 1939).