Het Rust-oord van de familie G. Wijnveen (later Noback) met op de voorgrond Voorthuizen's gelukkige jeugd.

Om de navolgende anecdote goed te kunnen begrijpen dient u te weten dat er omstreeks 1900 door de meeste mannen van die tijd alleen klep-broeken gedragen werden. Later werden de broeken gemakshalve voorzien van een gulp Op een keer zei 'vrouw Wijnveen van Rust-oord eens: 'Gut, gut.noe kriegt m'n vaor toch zeker ok un broek mit gezwiende pis'! (Gezwiende betekent vlugge.)