Huize 'Groot Overhorst'.

Het interessante interieur van de boerderij van E. Sandvoort. Op de voorgrond de heer Sandvoort met zoons en dochter.

Melkenstijd op 'Groot Overhorst'.

Zandwegkruising op Overhorst, voorbij 'Groot Overhorst'.
Een plaats waar de kinderen graag gingen kuieren of eikels gingen rapen.

In 1914-1918 werd het bos bij 'Groot Overhorst' omgeharkt en leeggereden. U ziet de dames van de Kinderkolonie op de wagen.