Een foto ter gelegenheid van de eerste steen-legging

van de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen op 30-3-1927.
De plechtigheid werd verricht door ds. De Goede (gehurkt met troffel in de hand).

Gereformeerde Kerk enkele jaren na de voltooiing.