De heer J. Hooijer nog wat napratend 

over de dingen van de dag, kort voor zijn tragische dood, wat destijds in het anders zo stille dorp veel stof deed opwaaien
(1910).