Cor van Dasler te paard.

mej. G. van Dasler, Dirk van Dasler op het paard en Aalt van Dasler met de kat op zijn arm.

Ziet u ook 'de brat mit kuukes'?

G. v. Dasler Sr. na het vervullen van zijn militaire plicht.