Van Nagell was eerst 1e luitenant van de rijdende artillerie en werd later naast burgemeester ook lid van de Provinciale Staten van Gelderland, voorzitter van de Nederlandse Heide Maatschappij, landcommandeur van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht en kamerheer van Koning Willem III.Ter ere van het 40-jarig ambtsjubileum van Van Nagell als burgemeester van Barneveld, werd in 1923 in een van de grootste klokken van het carillon van de Oude Kerk in Barneveld een herinneringstekst gegoten[1]. In 1940 werd ter herinnering aan Van Nagell van hem een buste geplaatst in het parkje aan de Stationsweg tegenover kasteel De Schaffelaar. De Baron van Nagellstraat gelegen tussen Voorthuizen en Barneveld is naar hem vernoemd.Naast zijn politieke functies was Van Nagell ook eigenaar van het "Ingensche veer" dat zijn vrouw erfde van moeders kant. Dit is de veerdienst tussen Ingen en Elst die bestaat sinds 1486. Op het veer kwamen de inkomsten niet alleen van de pont. In het veerhuis, dat hij verhuurde aan de exploitant, was een café. Er was een laad- en losplaats en een aanlegplaats voor stoomboten die ook goederen verscheepten. Naast het veer had Van Nagell een steenoven; hierop liet Van Nagell toezicht houden door Peter en Evert Jan van Westrhenen, de toenmalige exploitanten van het veer die daar alle zaken regelden. In 1907 ging de familie Spies het veer exploiteren. Vijf jaar later, in 1912, kochten zij het veer van Van Nagell dat vanaf 1753 in bezit binnen zijn familie was geweest.

Kasteel de Schaffelaar 

destijds het woonoord van burgemeester Baron van Nagell. Tijdens een koninginnefeest.

De Voorthuizer jeugd ontbrak maar zelden op de weide van het kasteel.