Deze foto voor het familie-album werd gemaakt achter de bakkerij van H. Volkers. 

Hier of wellicht naast of achter deze woning heeft in vroeger dagen een herberg
gestaan, die 'de Ring' heette.
De bakkerij was jarenlang het eigendom van de familie Van Engelen. Let ook eens op de steen voor het wiel, toen dus ook al een veel gebruikt 'rem-blok'.