Even voorbij 't Armenhuis van de Ned.-Herv. Gemeente zien we de heer F. Mijnten met de 'peteroliekar'.

Toen hij eens aangifte moest doen van een zoon, op het gemeentehuis, vroeg men hem: ' ... en hoe is de naam, Mijnten'? Hij antwoordde: 'Frederik mit un lange -f-' !

'Je hoeft nooit arm te wezen', zei Mijnten, 'A' je de ouwe schuld mar vergeet en de nieuwe oud laot wurren'!