• ../../Het personeel van molenmakerij Wijnveen poseert tijdens de middagpauze voor fotograaf G.J. van de Haar.

  Molenmakerij Wijnveen

  Molenmakerij Wijnveen Voorthuizen 

  De gemeente Barneveld telde in het verleden twee 
molenmakerijen en thans nog één die overigens voort 
is gekomen uit een van de inmiddels verdwenen 
bedrijven. Op dit moment telt ons land vijf gecertifi
ceerde molenmakers, maar natuurlijk bestaan er
 meer bedrijven zonder dat papiertje.


 • ../../Hoeve Den Akker

  Den Akker

  Als je van Voorthuizen over de gemeentelijke ’Rijksweg’ naar Terschuur gaat zie je even voor restaurant ’Het Ei’ twee zeemijnen liggen met de naam ’Den Akker’ er op. Ga je daar de weg Den Akker op dan vind je op Bamevelds en voorbij de Hoevelakensebeek -wat eigenlijk de Nooienbeek is, in Terschuur heette het de Klaarwatersebeek- op Nijkerks gebied een 17-tal boerderijen en woningen.

 • ../../

  Gereformeerde kerk

  Gereformeerde kerk

 • ../../

  School met Bijbel

  School met de Bijbel (dr. van de Bergschool)

  aan de Putterweg. In gebruik genomen op 17 september 1888, 70 leerlingen bezochten de school op dat moment.

 • ../../

  Het Rust-oord van de familie G. Wijnveen

  Het Rust-oord van de familie G. Wijnveen (later Noback) met op de voorgrond Voorthuizen's gelukkige jeugd.

 • ../../

  Vertelmeester de Fauw

  Onze geestige grootvertelmeester de Fauw,

 • ../../
 • ../../

  Kinderen op het marktplein

  Feestvierende kindermenigte op het marktplein.

 • ../../

  Ned. Hervormde Kerk te 'Vorthusen'

  Volgens overleveringen is: 'het bestaan van een kapel te Voorthuizen het eerst aangetroffen in een giftbrief van het jaar 1031. Deze kapel ressorteerde onder de kerk van Putten, die gewijd was aan St. Pancratius.

 • ../../

  Gemeente veldwachter Ploeger

  Gemeenteveldwachter W. Ploeger met zijn enige zoon,

 • ../../

  Hotel Pension Buitenlust

  Hotel Pension Buitenlust behoorde toe aan Willem Bos

 • ../../

  Huizen Welgelegen

  Huize 'Welgelegen' Tot het midden van de 18e eeuw stond hier een herberg 'De Moriaan' geheten.

 • ../../
 • ../../

  Jan de Jager

  In dit huis woonde eens Jan de Jager,

 • ../../

  De Grote Stroet

  Boerderij "De grote Stroet" Zeumeren

 • ../../
 • ../../

  Denka Chemie

  Denka Chemie

  Denka werd in 1932 opgericht door de firmanten Cornelis Dijkstra en Anthony George Kröller jr. De firmanaam is, hoe kan het ook anders, afgeleid van de beginletters van de beide achternamen. In februari 1933 kreeg Dijkstra vergunning voor de bouw van een 'hoenderhok’ aan de weg van de vroegere tol 9 aan de Apeldoornsestraat naar Stroe. Het latere bedrijf lag dan ook strategisch op een gunstige plek, tussen de spoorlijn en de straatweg Amersfoort-Apeldoorn.

 • ../../

  Boerderij W. Kok Prinsenkamp

  Boerderij W. Kok Prinsenkamp

 • ../../
 • ../../

  Familie Mees

  Familie Mees bij Huize Boonzicht aan de Amersfoortsestraat.

 • ../../

  Boerderij Vredeoord Molenweg

  Boerderij "Vrede-oord" aan de Stroeërweg (Brugveenseweg).

  Nu de Molenweg.


 • ../../

  Voetbalwedstrijd Kieviten VVOP

  De 24e augustus 1953 is de dag, waarop de Kieviten in den lande bekendhéid heeft gekregen n.a.v. de zgn. "Bosneger" grap.

 • ../../De bouw van een huifkar voor een tv-programma van Ard Horvers leidde tot de levering van 25 huifkarren aan een Franse onderneming.

  Meijvo wagenmakerij

  Meijvo Wagenmakerij

  In 1916 kreeg Gerrit Johan van der Meij een Hinderwetvergunning (nr. 159) voor de uitbreiding van zijn 
rijtuig- en wagenmakerij aan de Schoolstraat in 
Voorthuizen. In die wagenmakerij, staande achter 
het woonhuis van Van der Meij, werd een 6 pk benzinemotor geplaatst.

 • ../../

  Van de samensteller

  ... Als in het begin van de negende eeuw de prediker H. Odolfs het dichtbeboste Flieouwe of Felua doorkruiste, vertoefde hij enige tijd in een heidense oase, te midden der woestenijen. Nadat men de christelijke leer aannam, wilde Odolfs er ook graag een christkapel van hout of steen bouwen.

 • ../../

  Villa Hugenholtsz

  Villa van de familie Hugenholtsz in aanbouw op Prinsenkamp.

 • ../../

  Dokter van Galen Last

  Dr. A.J. Van Galen-Last op bezoek bij de fotograaf.

 • ../../

  Voorthuizen van weleer

  Op een zonnige zondagmorgen 

  in het Voorthuizen van weleer. Een kostelijk plaatje.

 • ../../
 • ../../

  De Ring

  U ziet hier het alleroudste deel van Voorthuizen,

 • ../../

  Immenstee

  Immenstee,

  Herinnering aan een onmisbare schakel in een plaatselijke landbouwhuishouding van vóór de komst van kunstmest.

De Kloek

Huize de kloek aan de Hoofdstraat


Aan het gedeelte van de Hoofdstraat tussen 'De Punt' en de Verbindingsweg in Voorthuizen zijn nog een paar mooie woningen te vinden. Eén ervan is het herenhuis 'De Kloek', te vinden op het adres Hoofdstraat 125.

Lees meer
 • Een praatje bij de achterdeur. In het midden Jannetje

Jannetje van de Haar

Zendingsgeld of snoepgeld?

In 1890 koopt Albertus van Bemmel in opdracht van klompenmaker Aart van de Haar (circa 1853) een stuk grond aan de Kerkstraat. In 1894 deelt Van de Haar de grond met Van Bemmel. Aalt van de Haar bouwt op zijn helft een woning, waar op 31 mei 1895 dochter Jannetje wordt geboren. Als Jannetje volwassen is, begint ze een winkeltje waar ze van alles verkoopt.

Lees meer
 • Bij wagenmakerij van den Hul aan de Kerkstraat in Voorthuizen werden aanvankelijk karren en wagens voor het boerenbedrijf gebouwd.

Wagenmakerij Dirk van den Hul

Wagenmakerij Dirk van 
den Hul Aan de Kerkstraat in Voorthuizen

ongeveer tegen over de oude pastorie van de Hervormde kerk, was
 vroeger de wagenmakerij van Dirk van den Hul te
 vinden. In 1924 kreeg zijn vader Wilhelmus een
 Hinderwetvergunning (nr. 219) voor de oprichting
van een machinale wagenmakerij waarin twee 
elektromotoren zouden worden geplaatst van 
respectievelijk 3 en 5 pk. Die motoren dreven een 
vlakbank schaafmachine en een lintzaag aan

Lees meer
 • Het gezin van Gerrit Johan van der Meij voor het woonhuis aan de Schoolstraat in Voorthuizen.

Meijvo wagenmakerij

Meijvo Wagenmakerij

In 1916 kreeg Gerrit Johan van der Meij een Hinderwetvergunning (nr. 159) voor de uitbreiding van zijn 
rijtuig- en wagenmakerij aan de Schoolstraat in 
Voorthuizen. In die wagenmakerij, staande achter 
het woonhuis van Van der Meij, werd een 6 pk benzinemotor geplaatst.

Lees meer
 • Logo Denkavit.

Denkavit

Denkavit

Begin jaren vijftig van de vorige eeuw verwierf de 
Rotterdamse firma W.A. Pesch jr. de alleen vertegen
woordiging van vitamine preparaten van Denkavit 
NV. Die preparaten werden vervaardigd door het
 Voorthuizense bedrijf Denka NV. Daarnaast had de 
firma Pesch, ooit exploitant van de eerste grasdrogerij in Rotterdam zich gespecialiseerd in de handel
 met dierlijke eiwitten, zoals vis- en diermeel, voor de
 veevoederindustrie. In 1953 dreigde de rijksoverheid 
roet in het eten te gooien. De grote overschot partijen 
van het (eiwitrijke) magere melkpoeder welke tegen
 de garantieprijs door de overheid waren opgekocht,


Lees meer

Denka Chemie

Denka Chemie

Denka werd in 1932 opgericht door de firmanten Cornelis Dijkstra en Anthony George Kröller jr. De firmanaam is, hoe kan het ook anders, afgeleid van de beginletters van de beide achternamen. In februari 1933 kreeg Dijkstra vergunning voor de bouw van een 'hoenderhok’ aan de weg van de vroegere tol 9 aan de Apeldoornsestraat naar Stroe. Het latere bedrijf lag dan ook strategisch op een gunstige plek, tussen de spoorlijn en de straatweg Amersfoort-Apeldoorn.

Lees meer
 • Molennmaker Wijnveen presenteerde zich later ook als kunststeen fabrikant.

Molenmakerij Wijnveen

Molenmakerij Wijnveen Voorthuizen 

De gemeente Barneveld telde in het verleden twee 
molenmakerijen en thans nog één die overigens voort 
is gekomen uit een van de inmiddels verdwenen 
bedrijven. Op dit moment telt ons land vijf gecertifi
ceerde molenmakers, maar natuurlijk bestaan er
 meer bedrijven zonder dat papiertje.


Lees meer

Den Akker

Als je van Voorthuizen over de gemeentelijke ’Rijksweg’ naar Terschuur gaat zie je even voor restaurant ’Het Ei’ twee zeemijnen liggen met de naam ’Den Akker’ er op. Ga je daar de weg Den Akker op dan vind je op Bamevelds en voorbij de Hoevelakensebeek -wat eigenlijk de Nooienbeek is, in Terschuur heette het de Klaarwatersebeek- op Nijkerks gebied een 17-tal boerderijen en woningen.

Lees meer