VOORGESCHIEDENIS EN OPRICHTING 

De muziekvereniging "Crescendo" en Voetbalvereniging "De kieviten" zijn de twee oudste nog bestaande verenigingen in Voorthuizen.

Aan het begin van de vorige eeuw werd er ook door de dorpsjeugd van Voorthuizen tegen een bal aange­schopt, dit tot ergernis van vele ouders en inwoners, doch van een georganiseerde club was geen sprake. De eerste. aanzet hiertoe was de oprichting van de voetbalvereniging "Hercules" welke uitsluitend uit een aantal jeugdspelers bestond, doch door gebrek aan middelen en organisatie was het met deze club snel gebeurd. In de jaren '20 werd er een nieuwe aan­zet genomen tot de oprichting van een voetbalclub genaamd V.V.C. (Voorthulzense Voetbal Club). Deze vereniging maakte gebruik van het veld gelegen in het Johannabos.


Ook deze vereniging was een kort leven beschoren, daar ook hier de financiën ontbraken om de benodig­de materialen aan te schaffen.Het straatvoetbal bleef echter bestaan, waarbij menig burger zich beklaagde bij de toenmalige dorpsveld­wachters Ploeger en Reeders. Het dorp Voorthuizen had toendertijd twee dorpsveldwachters. Dit was nl. afhankelijk van het aantal inwoners. Een aantal jongeren in Voorthuizen hadden geld inge­zameld en besloten hiervoor een lederen bal aan te schaffen. Toen deze jongeren in het weiland tegen­over de grote heuvel aan het voetballen waren kwam de heer Koopman langs en zei toen dat ze een voet­balclub moesten oprichten en nodigde de jongeren uit om op 26 februari 1932 's avonds in het koets­huis een vergadering te beleggen. De heer Koopman nam kontakt op met de heer Hotten, die in Voorthuizen als arts praktizeerde en tevens voorzitter was van de plaatselijke VVV, om de oprichting van de nieuwe club te realiseren. Aan de uitnodiging van de heer Koopman werd door· 17 jongeren gehoor gegeven en de oprichting van een nieuwe club was een feit. De naam van de nieuwe club werd op demokratische wijze gekozen en zo kwam de naam Kieviten uit de bus. Niet zo verwonderlijk, als men bedenkt dat de heer Koopman eigenaar was van een groot stuk land "Koopmansgoed" geheten, hetgeen deel uitmaakte van het Kieftveen. Het woord "Kieft" werd in vroeger dagen ook gebruikt voor "Kievit". Het "Kieftveen" was nl. een groot moerasachtig gebied, dat aan het begin van deze eeuw d.m.v. ossen en slakkenmeel werd ontgonnen, doch een vrij drassig gebied bleef waar het wemelde van de kieviten.De heer Koopman zorgde ervoor, dat de "Kieviten" werden ingeschreven bij de U.P.V.B. (Utrechtse Provinciale Voetbal Bond) welke was opgericht in 1901, zodat er georganiseerd tegen andere clubs (in vroeger dagen sprak men niet van vereniging) kon worden gevoetbald. 

DE GESCHIEDENIS 

Nu echter begonnen de problemen voor de nieuwe club pas goed, daar men niet de beschikking had over een speelveld en ook de kleding en andere materialen ontbraken. De heer Koopman heeft toen opdracht ge­geven het terrein, wat nu gelegen is tegenover de "Kamphorst" om te ploegen en te egaliseren en ge­schikt te maken voor de voetbalsport.
Verder stelde de heer Koopman geld ter beschikking om shirts, broeken en schoenen aan te schaffen. De kontributie werd gesteld op 10 cent per maand. Het geleende geld voor de aangeschafte spullen moest echter ook worden terugbetaald, zodat er toen sprake was van een dure sportbeoefening.
Op zondag 28 maart 1932 was het dan zover dat er in de eerste wedstrijd aangetreden werd tegen de VV de Schaffelaar uit Barneveld. 

De eerste wedstrijd ging met 9-3 verloren, waarbij H. Versteeg de pech had zijn been te breken. De eerste hulp werd toen verleend door de heer Hotten, die tevens als bestudrslid was gekozen. Dit voorval betekende wel dat H. Versteeg voor de Kieviten zowel zijn eerste als laatste wedstrijd had gespeeld.De clubkleuren van de Kieviten bestonden uit groen (shirt), zwart (broek en kousen) en wit (revers op shirts). Op het toenmalige Kievitenveld werd er ver­kleed in een aangepast kippenhok, eveneens door de heer Koopman beschikbaar gesteld, doch andere faci­liteiten zoals toiletten en waslegenheid waren niet aanwezig. Doordat er in de direkte omgeving nog weinig clubs waren, waartegen gevoetbald kon worden, werd iedere gelegenheid om vriendschappelijk te voetballen aangegrepen getuige onderstaande foto, genomen op het Kieftveen voor aanvang van een vriendschappe­lijke wedstrijd van de Kieviten tegen een studenten­elftal.