Arthur Weisz (1903-?)

Van Arthur Weisz zijn we niet helemaal zeker of hij ook tot de Voorthuizense antroposofische gemeenschap behoorde. Bepaalde zaken wijzen daar echter wel op. Deze Voorthuizense fotograaf werd op 18 mei 1903 in Berlijn geboren als zoon van Johanna Maria Weisz die ten tijde van zijn tweede huwelijk in Düsseldorf woonde. Komende vanuit Amsterdam vestigde de fotograaf zich op 16 oktober 1932 in Voorthuizen. Aanvankelijk woonde Weisz in bij de familie Bos op de Bakkersweg 19, maar later verhuisde hij naar het adres Baron van Nagellstraat 4/1 - later Beatrixlaan 1 genoemd - waar hij zijn 'Veluwsch Fotohuis' stichtte in het door D.A. van Flamburg in opdracht van H.A. Luyten, zijn tweede schoonvader, ontworpen pand. Zijn fotozaak werd een voor Voorthuizen en omgeving bekend adres voor het laten vervaardigen van portretten e.d. In de bibliotheek van het Gemeentearchief bevindt zich een soort VVV-gidsje met de titel 'Kent u Voorthui- zen?' waarin een groot aantal foto's van de hand van Weisz is geplaatst. Het zijn sfeervolle natuuropnamen en dorpsgezichten, waaruit zou kunnen worden opgemaakt dat Weisz nogal eens met zijn camera op pad was.Als fotograaf was Weisz redelijk succes vol, maar in de liefde had hij minder geluk. Hij was niet minder dan driemaal gehuwd maar telkens ging het mis. De eerste keer huwde hij met Neeltje Catharina van Eek en na de echtscheiding op 18 mei 1934 te Barneveld met Alida Hermanna Luyten, geboren in het Belgische Namen op 19 oktober 1899, dochter van deurwaarder Henri Antoine Luyten en Jantina Henriette Lambers. Dit huwelijk werd op 1 september 1941 te Barneveld ontbonden, waarna Weisz op 14 maart 1942 in Barneveld hertrouwde met Catharina van Emmerick, geboren 22 maart 1914 te Rotterdam, dochter van wijnhandelaar Matthijs van Emmerick en Johanna Maria Gogarn. Ook dit huwelijk werd echter ontbonden en wel op 15 januari 1948.Vlak na de Tweede Wereldoorlog vertrok Weisz, die zich inmiddels 'imker' noemde, naar Putten waar hij zich vestigde aan de Stationsweg. Het Veluwsch Fotohuis ging over in handen van zijn vroegere medewerker Martinus van de Kraats. Later vertrok Weisz naar Ruurlo, vervolgens naar Brazilië, waar hij een kindertehuis stichtte.