In de tijd dat de spoorwegmaatschappijen nog met elkaar concurreerden, besloot de HIJSM een eigen spoorlijn tussen de hoofdstad en het Duitse Ruhrgebied aan te leggen, als alternatief op de spoorlijn Amsterdam - Elten. Het deel tussen het Amsterdamse station Oosterdok en Amersfoort (de Gooilijn) werd geopend in 1874. De verlenging naar Apeldoornen Zutphen kwam in 1876 gereed.

In Apeldoorn werd ook een aftakking aangelegd die rechtstreeks naar paleis Het Loo liep; de zogeheten Loolijn (ook wel Paleisspoorlijn of Koningslijn). Vanaf Zutphen zorgde de Nederlandsch-Westfaalsche Spoorweg-Maatschappij voor de aanleg van de spoorlijn naar Duitsland. Het traject naar Winterswijk kwam in 1878 gereed. De spoorlijn naar het Duitse Borken werd ten slotte in 1880 in gebruik genomen. Hiermee had de oudste spoorwegmaatschappij van Nederland een eigen spoorwegverbinding met het Duitse Ruhrgebied. De nieuwe verbinding was in het begin vooral van belang voor het kolenvervoer.

In 1874 werd tevens de zijtak van Hilversum naar Utrecht Maliebaan en Utrecht Lunetten geopend. Hierdoor kreeg de HSM, naast de ruim 30 jaar oudere Rhijnspoorweg, ook een eigen spoorverbinding tussen Amsterdam en Utrecht.

De Oosterspoorweg begon aanvankelijk in het tijdelijke station Amsterdam Oosterdok. Dit station lag tegenover het station Amsterdam Westerdok waar de HSM-treinen naar Haarlem en Zaandam hun vertrekpunt hadden. In 1879 brandde het station Oosterdok af. Hierna werd de in 1878 aangelegde verbindingsbaan tussen beide stations ook voor reizigersvervoer gebruikt en kregen de treinen van de Oosterspoorweg Amsterdam Westerdok als start- en eindpunt. Tien jaar later kwam het nieuwe Centraal Station gereed.

Bij de opening van het eerste gedeelte van de lijn in 1874 kwamen er ook stations in Weesp, Naarden-Bussum, Hilversum en Baarn. In Amersfoort werd gebruikgemaakt van het station van de NCS. In 1876 kwam de lijn naar Zutphen gereed. De stations die dat jaar langs deze lijn werden geopend waren: Barneveld - Voorthuizen Assel, Apeldoorn en Voorst. In Zutphen werd gebruikgemaakt van het station van de SS aan de spoorlijn Arnhem - Leeuwarden.

Na de opening van de spoorlijn werden er nog diverse stations en halteplaatsen langs de spoorlijn geopend. In 1882 werd station Klarenbeek geopend en in 1890 werd station Amsterdam Muiderpoort in Amsterdam-Oostgeopend.

In Amersfoort werd in 1902 een nieuw gezamenlijk station in gebruik genomen voor de Oosterspoorweg en de spoorlijn naar Kesteren van de HSM en de Centraalspoorweg van de NCS. Een jaar later werd de spoorlijn Nijkerk - Ede-Wageningen geopend. Deze lijn kruiste bij station Barneveld-Voorthuizen de Oosterspoorweg. Om overstappen tussen beide spoorlijnen mogelijk te maken werd de Stopplaats Barneveld Kruispunt in gebruik genomen. De lijn Nijkerk - Barneveld werd in 1937 alweer gesloten. Ter hoogte van de kruising werd een verbindingsspoor met de Oosterspoorweg aangelegd. Het oude station Barneveld-Voorthuizen aan deze lijn werd in 1938 gesloten en heropend aan het verbindingsspoor. In 1981 kreeg dit station de naam Barneveld Noord. Tegenwoordig zijn er weer plannen in Barneveld opnieuw een station aan de Oosterspoorweg te openen. Eveneens in de jaren 30 werden de sporen ten oosten van Amsterdam opgehoogd. De halte Muiderpoort werd in 1939 door een nieuw hooggelegen station vervangen. Dit station werd een zogenaamd Vorkstation waar voortaan ook de treinen die via de omgelegde Rhijnspoorweg naar Utrecht reden konden stoppen.

Na de Tweede Wereldoorlog werden langs de Oosterspoorweg diverse voorstadshaltes geopend. In 1966 werd het station Bussum Zuid in gebruik genomen. In 1974 volgden Diemen en Hilversum NOS. In 2006 werden de haltes Apeldoorn De Maten en Voorst-Empe geopend. De laatstgenoemde halte kwam op de plaats waar tot 1938 het station Voorst in gebruik was. Op 13 december 2009 werd tussen de bestaande stations Amsterdam Muiderpoort en Diemen de nieuwe halte Amsterdam Science Park geopend.

Van de oorspronkelijke stationsgebouwen zijn alleen de gebouwen van Baarn en Apeldoorn bewaard gebleven. In Naarden-Bussum kwam in 1926 het huidige stationsgebouw gereed en in 1967 werd het stationsgebouw van Weesp vervangen. Het oorspronkelijke stationsgebouw van Hilversum werd in 1992 vervangen door nieuwbouw. Het stationsgebouw van Amersfoort volgde in 1997.

In 2007 werd het emplacement van Station Hilversum gereconstrueerd. Er werd een tweede eilandperron aangelegd en de grote overweg werd vervangen door een fietstunnel. Door deze aanpassingen werd het mogelijk om vanaf december 2007 weer alle Intercity's in Hilversum te laten stoppen. Hiermee is de situatie van voor 1995 hersteld. Uiteindelijk werd ook de oude Post T, verkeersleidingspost, gesloopt om ruimte te maken voor een verlenging van het eerste eilandperron.

Station-----------Geopend--------Huidig gebouw

Amsterdam Centraal18891889, SS, 1e gebouw, uniek ontwerp van o.a. Cuypers
Amsterdam Oosterdok1874geen, station gesloten in 1879
Kattenburgerbrug1882geen, station gesloten in 1897
Sint Anthoniedijk1882geen, station gesloten in 1896
Amsterdam Muiderpoort18961939, NS, 2e gebouw, uniek ontwerp van Schelling, station gesloten van 1937-1939
Amsterdam Science Park20092009, NS, 1e gebouw, uniek ontwerp
Diemen18821974, NS, 2e gebouw, type Sextant, station gesloten van 1913-1974
Overweg langs de Diemen1882geen, station gesloten in 1914
Weesp18741967, NS, 2e gebouw, uniek ontwerp van Douma
Keverdijksche Weg1874geen, station gesloten in 1930
Naarden-Bussum18741926, HIJSM, 2e gebouw, uniek ontwerp van Schelling
Heerenstraat1895geen, station gesloten in 1914
Bussum Zuid19661974, NS, 1e gebouw, type Sextant
Grintweg1874geen, station gesloten in 1915
Kraailooschenweg1881geen, gesloten in 1907
Hilversum Media Park19741974, NS, 1e gebouw, uniek ontwerp van Douma
Hilversum18741992, NS, 2e gebouw, uniek ontwerp van van Belkum
Zwarte Weg1874geen, station gesloten in 1898
Baarn18741874, HIJSM, 1e gebouw, uniek ontwerp van van Gendt
Groote Melmweg1892geen, station gesloten in 1898
Amersfoort Aansluiting1889geen, station vervangen door Amersfoort Centraal in 1901
Amersfoort Centraal19011997, NS, 2e gebouw, uniek ontwerp van van Belkum
Amersfoort NCS18631863, NCS, 1e gebouw, NCS 1e klasse, station vervangen door Amersfoort Centraal in 1901
Amersfoort Koppel1905geen, station gesloten in 1938
Bloemendaalsche Weg1901geen, station gesloten in 1905
Hoevelaken20122012, NS, 1e gebouw, uniek ontwerp
Terschuur1888geen, station gesloten in 1944 en van 1931-1942
Barneveld-Voorthuizen1876geen, station gesloten in 1938
Stroe1881geen, station gesloten in 1938
Kootwijk1902geen, station gesloten in 1934
Assel1876geen, station gesloten in 1944 en van 1935-1943
Apeldoorn18761875, HIJSM, 1e gebouw, uniek ontwerp
Apeldoorn De Maten20062006, NS, 1e gebouw, uniek ontwerp
Klarenbeek1882geen, gebouw gesloopt in 1976, station gesloten van 1938-1940 en 1941-1942
Voorst-Empe1876geen, gebouw gesloopt in 1946, station gesloten van 1938-2006
Hoven1882geen, station gesloten in 1941 en van 1917-1940
Zutphen18651952, NS, 2e gebouw, uniek ontwerp van Schelling

Nijkerk – Barneveld – Ede

Op 1 december 1903 werd de spoorlijn Nijkerk – Ede in gebruik genomen. Deze lijn was aangelegd door spoorweg­maatschappij "De Veluwe" en werd geëploiteerd door de Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij (NCS). De lijn sloot bij Nijkerk aan op de NCS-lijn Utrecht – Zwolle.Bij Barneveld was een ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn Amersfoort – Apeldoorn. Bij Barneveld Kruispunt konden de reizigers tussen deze twee lijnen overstappen. Bij het huidige station Ede-Wageningen sloot de lijn aan op de spoorlijn Utrecht – Arnhem.In 1937 werd het baanvak Nijkerk – Barneveld opgeheven. De lijn uit Ede werd toen met een boog aangesloten op de spoorlijn Amersfoort – Apeldoorn. De huidige halte Barneveld Noord ligt vlak bij deze aansluiting. Van het traject Nijkerk – Barneveld is weinig meer terug te vinden. Alleen het station Voorthuizen bestaat nog; dat is nu een kerk.

Van Kippenlijn naar Valleilijn

De naam "Kippenlijn" herinnert aan de tijd dat het transport van eieren en kippen nog grotendeels per spoor plaatsvond. Daarnaast werd de lijn op donderdag veel gebruikt door de bezoekers van de Barneveldse weekmarkt. Tegenwoordig noemt men het de "Valleilijn", naar de Gelderse Vallei. Dat klinkt toch net iets chiquer.

Barneveld-Voorthuizen

Ca. 1938 In de loop van 1937 werd de spoorlijn Bameveld-Nijkerk opgeheven. Er kwam toen een aansluiting op de spoorlijn Apeldoom-Amersfoort. Hier ziet u de toen nieuw gerealiseerde halte
 Barneveld-Voorthuizen. Het treintje komt uit de richting Barneveld en met een boog geeft het 
spoor verbinding richting Amersfoort.

Ca. 1927 De passagiers die
 van uit Barneveld richting
 Voorthuizen gin
gen passeerden 
na de halte Barneveld kruispunt het viaduct 
over de spoorlijn
Amersfoort-
Apeldoom. Meteen daarna zagen 
ze de exportslagerij Deptford
 liggen met bijbehorende woning.

Ca. 1915 We zijn aangekomen bij het station Voorthuizen. Er waren twee perrons
met links een rangeergedeelte waarop een goederenwagon staat.

Ca. 1925 De originele opname is aan de donkere kant maar de reclameborden aan 
de gevel van het station zijn wel te zien. Let u ook op de fraaie automo
biel rechts.

Ca. 1920 Enkele stationsbeambten nemen even de tijd om op de kiek te gaan. Ook van dit station is de
 bovenste verdieping ingericht als dienstwoning.

Ca. 1911 Een grote groep
kinderen en een
 aantal volwasse
nen zijn op het perron aanwezig. Waarschijnlijk gaat 
het om kinderen uit
 de regio Delft-
Schiedam die in de 
kinderkolonie
 Groot Dennenlust
 te Voorthuizen (aan 
de weg naar Putten) 
hun vakantie door 
brachten.

Bron: https://www.nicospilt.com/index_kippenlijn.htm /  https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoorlijn_Amsterdam_-_Zutphen en "Treinreisje in vroeger tijden" auteur: R.H. Nijhoff