,,WINDLUST" EN " DE TODDERIGE TIED"

Alleen de naam Molenweg, het Molenveen en de aanwezigheid van een kleine meelfabriek, herinneren ons nog aan het bestaan van de Voorthuizense korenmolen "Windlust". Evenals de korenmolens te Barneveld, Garderen, Kootwijkerbroek en Terschuur, was ,,Windlust" van oorsprong een zogenaamde , ,standaardmolen". Hierbij draait men niet de kap met de wieken op de wind, maar de hele molen die op een spil, een standaard ( of standerd) is geplaatst.
De Voorthuizense molen is meer dan 300 jaar in het bezit van de familie Van den Broek geweest.

"Windlust", of hoe de molen vroeger ook mocht heten, heeft tijdens zijn bestaan vele rampen meegemaakt: in 1854 of 1855, het juiste jaar is niet bekend, werd de molen getroffen door een plotseling opstekende storm. De toenmalige molenaar, J. van den Broek, bevond zich op de molen toen het gevaarte door een onverwachte windstoot omviel! Wonder boven wonder kon de molenaar ongedeerd onder de brokstukken vandaan kruipen. De eigenaar van de molen in Kallenbroek, in die dagen de heer L. Wilbrink, die vanaf zijn molen, "Windlust" bij helder weer duidelijk kon zien, bemerkte het plotselinge verdwijnen. Hier wilde hij meer van weten. Bliksemsnel spande hij zijn paard voor de wagen en reed in hoog tempo naar Voorthuizen waar de nog verblufte molenaar hem vertelde dat ,,de meul 'm over de kop 'evlogen was!".

Na de wederopbouw van de molen werd hij in 1880 door de bliksem getroffen en brandde tot de grond toe af. Natuurlijk werd hij ook toen weer spoedig herbouwd, maar nu als stenen stellingmolen en op een pol geplaatst. Een pol is een verhoging van zand om de molen heen. De ingang van de molen was uitgespaard. Boven op de ,pol' konden gemakkelijk eventuele reparaties verricht worden.

Na in 1918 te zijn verkocht aan de heer W. Looijen, werd in 1927 de heer L. Brons eigenaar van "Windlust". Deze liet de molen in 1934 restaureren waarna hij onder grote belangstelling weer in gebruik werd gesteld. Hiertoe waren burgemeester Westrik met echtgenote en de wethouders H. van de Craats en W. Middelman met hun dames naar de molen gekomen. Verder waren er vele belangstellenden aanwezig onder wie oud-burgemeester Van Nagell:

,Op verzoek van den eigenaar, begaven allen zich naar de circa 1 5 Meter hoogen omloop van den molen, welke klimpartij, langs ver van gemakkelijke trappen, ook door den bijna 83-jarigen oud-Burgemeester van Nagell, blijkbaar zonder de minste moeite werd volbracht.'

Hier voerden burgemeester Westrik en de voorzitter van de V.V.V., de heer Koopman, het woord. Koopman wees er op dat een energiek man als Brons toonde niet bij de pakken te gaan neerzitten, maar zich met glans door de .fodderiqe tied", zoals de boeren de heersende algemene malaise noemden, wist heen te slaan. Spreker wees er met nadruk op dat Brons de molen zonder financiële steun van anderen had laten restaureren.Hierna stelde mevrouw Westrik door "de haak in de vang te zetten" de molen in werking .zoodat de wieken al aanstonds lustig ronddraaiden".

Tijdens de bevrijding van Voorthuizen in de aprildagen van 1945 moesten ook de hoge punten in het dorp het ontgelden. Zo werd de toren van de Gereformeerde kerk weggeschoten omdat er een Duitse waarnemingspost in was gevestigd. Onherstelbaar was echter het verlies van , , Windlust", die dinsdag 17 april om 1 uur in de middag werd getroffen. De molen ging in vlammen op en de schade was zo groot, dat aan wederopbouw niet gedacht kon worden.