Een groot aantal kunstenaars vestigde zich voor kortere of langere tijd in het Barneveldse tuindorp. De bekendsten zijn wel de gebroeders Arnold en Edzard Koning. Edzard Koning (geboren 3 mei 1867 te Winschoten) staat vooral bekend om zijn illustraties in "De Kleine Johannes" van Frederik van Eeden. Daarnaast maakte hij enige van de in vroeger jaren overbekende Calvé-kalenders. Zijn broer Arnold Hendrik Koning (geboren 2 april 1860 te Winschoten) was een landschapsschilder bij uitstek. Zijn schitterende luchten en warme kleurenweelde, tonen hem ons als een hartstochtelijk colorist. Zijn heide- en sneeuwlandschappen getuigen van een groot schilderstemperament dat via zijn doeken op de geboeide toeschouwer afstraalt. Maar niet alleen met landschappen hield de kunstenaar zich bezig; ook strand- en stadsgezichten legde hij op het doek vast, terwijl er ook etsen en tekeningen van hem bekend zijn. Arnold Koning, gehuwd met een dochter van de in Barneveld nu nog bekende familie Hopster, overleed in Voorthuizen op 20 januari 1945. Op "Wulpenveen", een huis aan de Apeldoornsestraat tussen huize "Zandbergen" en "Het Kieftveen", woonde vanaf 1912 de kunstschilder Cornelis Westerbeek jr. met zijn vrouw. Kees behoorde, evenals zijn vader die ook kunstschilder was, tot de zogenaamde Haagse School. Hij verwierf zich bekendheid met zijn Veluwse landschappen die getuigden van een intens meeleven met de natuur. Aan zijn karrière kwam op 21 december 1917 abrupt een einde; Cornelis Westerbeek overleed op "Wulpenveen" op 44-jarige leeftijd. Veel korter woonde een aantal andere kunstschilders in Voorthuizen: Gerard Willem Becker van juni 191 O tot 26 september 1911; Theodor Wilhelm Eduard Lohmann van 8 mei 1917 tot 1 juni 1918 en Frans Lodewijk Pannekoek (pseudoniem: Bullie van Donk) van 1962 tot 1964. Ook nu nog wonen er in Voorthuizen enige kunstenaars. Ofschoon een vergelijking met kunstenaarsdorpen als Blaricum en Laren natuurlijk niet opgaat, mogen we wel stellen dat het dorp altijd een bepaalde aantrekkingskracht op beeldende kunstenaars heeft gehad. Heden ten dage wordt deze "traditie" hoog gehouden door de ceramiste Marianne Franken; de dichter-tekenaar Robert Jan Doornekamp; de beeldhouwer Gerard Overeem en de schrijver Jac. Overeem. Mocht u met mij van mening zijn dat ook de fotografie tot de beeldende kunsten gerekend kan worden, dan mag in dit hoofdstukje een vermelding van een paar Voorthuizense fotografen niet achterwege blijven. In de eerste plaats zouden wij hier vader en zoon Nieuwstad willen noemen. Pieter Jans Nieuwstad werd in 1862 en zijn zoon Herman op 27 januari 1900 geboren. Vooral Herman Nieuwstad verwierf zich als fotograaf, en uitvinder(!), enige vermaardheid. Hij ontwikkelde de pasfoto-automaat die hij in het begin der vijftiger jaren in een aanbouwtje achter zijn atelier aan de Barneveldse Emmastraat opstelde. In Voorthuizen bewoonde de familie Nieuwstad onder andere het huis "Rustoord". Dit pand werd nog niet zo lang geleden afgebroken om plaats te maken voor de modezaak van de heer Hartkamp. Ook de fotograaf G: J. van de Haar verdient het om hier vermeld te worden. Dankzij zijn noeste arbeid zijn er vele negatieven met Voorthuizense motieven bewaard gebleven die door zijn zoon Henk van de Haar beschikbaar werden gesteld voor het ,,Fotoboek van Voorthuizen en omgeving"Een aantal afbeeldingen uit deze publikatie laat de lezers zien dat Van de Haar optische hulpmiddelen en trucages niet uit de weg ging om een, naar zijn oordeel, beter resultaat te verkrijgen