"AZAREEL" EN HET JOHANNABOS

Huize .Azareël" mag als een met "Groot Dennenlust" vergelijkbare instelling worden beschouwd. In de in 1915 uitgegeven Geillustreerde Gids voor Voorthuizen staat onder andere een aantal prachtige wandelingen beschreven, waaruit het volgende fragment.
,,We keeren nu terug tot de tweesprong en vervolgen de Barneveldsche straatweg. Spoedig wordt ons oog getrokken door het buitengoed .Azareël": vroeger een partikuliere inrichting voor zenuwpatiënten. Het huis werd aangekocht door de Vereniging van het Personeel der R.E.T. tot herstel- en rustoord voor hare leden".
De .Vereeniqinq tot exploitatie van een herstellingsoord voor personeel in dienst bij de Rotterdamsche Electrische Tram "De Eendracht", werd op 1 O december 1909 opgericht op initiatief van de heer J. Nooteboom, die later als penningmeester-administrateur van de vereniging zou fungeren.

In een ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum in 1934 uitgebracht jubileumblad van "De Eendracht" schreef ook Barnevelds burgemeeester Westrik een artikeltje. Hierin stelde hij onder meer:
"De Voorthuizenaren beschouwen .Azareël" met deszelfs bewoners als behoorende tot onze bevolking ,,en wij waarderen het, dat eenige jaren geleden door het voortvarende bestuur van "De Eendracht" besloten werd het "Johanna-Bosch" te gaan verfraaien en daarin geheel vrije wandeling toe te staan".

Het Johannabos werd door de vereniging op 4 augustus 1 921 aangekocht. Het was een ruim 21 HA groot terrein aan de Bakkersweg. De naam dankt het bos aan een zekere Johanna Klein van Willigen. Haar vader kocht het bos in 1903 van Hendrikus van den Heuvel en noemde het naar zijn dochter. Het - overigens niet bijzonder fraaie - bos werd in 1955 in eerste instantie verkocht aan de heren M. A. van Dijk te Ede en J. Kemeling te Arnhem. Door de bouw van riante landhuizen in gedeelten van dit bos is er nogal wat naaldhout verdwenen. Met het bos en het op 14 mei 1912 voor f 6000,-aangekochte huis , ,Azareël", maakten de volgende onroerende goederen deel uit van het Voorthuizense bezit van "De Eendracht": een op 13 juli 1920 aangekocht perceeel bouwland (mogelijk "De Blotekampen") en de op 5 mei 1922 aangekochte villa "Randwijck".

In de eerste 25 jaar werden er in het herstellingsoord 1.600 patiënten verpleegd. In het totaal betekende dit 1 08.000 verpleegdagen. De gemiddelde verpleegduur was 9 weken.
Het geneeskundig toezicht op de verpleegden werd door de Voorthuizense huisartsen waargenomen. Dokter Pieter Budke was de eerste dokter die met dit toezicht werd belast (19121921 ). Nadat deze geliefde arts door een in die tijd ongeneeslijke ziekte was getroffen en zijn praktijk had moeten neerleggen, werd hij in deze funktie opgevolgd door dokter J. C. van Galen Last.

Het witgepleisterde , ,Azareël" met z'n eveneens witgeschilderde tuinhuisjes is niet meer weg te denken uit het dorpsbeeld van Voorthuizen. Gelukkig dat dit pand dankzij een nieuwe, goede bestemming bewaard kan worden en niet moet worden afgebroken zoals zovele andere karakteristieke gebouwen.