De oud Voorthuizenaren zullen in de laatste weken wel vreemd opgekeken hebben toen zij de verbouwing van de winkel Hoofdstraat 145 hebben aanschouwd.

In de slagerij van Roef Pluim kwam na zijn vertrek wijlen de heer H. van Beek in dit pand, die er jaren een groentezaak in heeft gehad.

Na zijn overlijden was er nog een tijdje een bloemenzaak in gehuisvest, en iedereen was dan ook min of meer verbaasd dat binnen enkele weken de zaak wederom werd verbouwd in een fotozaak waar alles verkrijgbaar is voor fotografie. Vrijdagmiddag werd de zaak van foto Kebu officieel geopend door burgemeester de heer K. van Diepeningen, die met zijn echtgenote het bijzonder slechte weer had getrotseerd om aan deze uitnodiging gehoor te geven.

Nadat mevrouw van Diepeningen bloemen had ontvangen verrichtte burgemeester van Diepeningen de opening door het zonnescherm neer te laten met de naam van de zaak: "KEBU". 

Dit is de derde fotozaak die in Voorthuizen is gevestigd. Nadat de officiële opening had plaats gevonden werden de genodigden binnen ontvangen in een gezellig samenzijn. Bloemen en bloemstukken waren getuige van het medeleven van de middenstandersvan Voorthuizen.