• ../

    Veluwsch Fotohuis

    Architect Ton van Hamburg 

    ontwierp het "Veluwsch Fotohuis" voor de van oorsprong Duitse fotograaf Arthur Weisz.

Veluwsch Fotohuis

Architect Ton van Hamburg 

ontwierp het "Veluwsch Fotohuis" voor de van oorsprong Duitse fotograaf Arthur Weisz.

Lees meer...

Voetbalvereniging De Kieviten

Aan het begin van de vorige eeuw werd er ook door de dorpsjeugd van Voorthuizen tegen een bal aange­schopt, dit tot ergernis van vele ouders en inwoners, doch van een georganiseerde club was geen sprake.

Lees meer...

Muziekvereniging Crescendo

In december 1907 kwamen enkele vooruitstrevende mannen bijeen in de schuur van Joh. v.d. Heuvel. Met de bedoeling een vereniging op te richten tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer.

Lees meer...

Blankeberendsgoed en de Smeehut

In het lezenswaardige artikel "Pieter Budke, arts te Voorthuizen" van de hand van diens zoon in de Barneveldse Krant van 27 april 1979, komt de volgende passage voor:

Lees meer...

Smid Effrink

SMID EFFRINK EN DE VOORTHUIZER JUFFERTJES

Eén van de oudste , ,zaken" op het Smidsplein zou wel eens de smederij van Van Effrink geweest kunnen zijn. De smederij werd in 1837 geopend en zou tot 1926 in eigendom van de familie Van Effrink blijven. ,,Bondsrijwielhersteller" G. van Effrink is wel de bekendste telg uit dit smedengeslacht.

Lees meer...

Voorthuizer Brandweer

, , De rook stijgt op van dak en goot, De vlam slaat uit vensters en ramen:
,,Brand!", dreunt het, ,,Brand!" en 't volk stroomt zamen, En elk wil helpen in de nood".

DE GEBOORTE VAN DE VOORTHUIZER VRIJWILLIGE BRANDWEER

Lees meer...

Molenveen

Bij het bekijken van de plattegrond van het dorp Voorthuizen valt "Het Molenveen" direkt in het oog. Door de groei van Voorthuizen is de plas met het bijbehorende plantsoen prachtig centraal komen te liggen ten opzichte van de verschillende woonwijken.

Lees meer...

Molen de Windlust

Alleen de naam Molenweg, het Molenveen en de aanwezigheid van een kleine meelfabriek, herinneren ons nog aan het bestaan van de Voorthuizense korenmolen "Windlust".

Lees meer...

De Ring

Aan het einde van de Kerkstraat, ter hoogte van de uitmonding op de Rubensstraat, lag tot de 17de april 1945 "De Ring". Het was een gedeelte van het dorp waar veel Voorthuizenaren met weemoed aan terugdenken. Van de op bijgaande oude prentbriefkaart afgebeelde panden is er maar één bewaard gebleven.

Lees meer...

Tante Pos

,Het ambt van brievenbesteller behoort niet tot de aanzienlijkste bedieningen, maar toch zijn er maar weinig ambtenaren belast met gewichtiger bezigheden. Hoeveel schatten en geheimen, hoeveel geluk en ongeluk heeft hij elke morgen in handen! De de-pèches uit de residentie, de dispotiën, aanstellingen en gratificatiën houdt hij onder de arm; tussen de vingers: bankpapier en wissels. Voorts bezorgt hij de geboorte-, huwelijks- en doodsberichten.

Lees meer...

De Heuveltjes

Iedere Inwoner van Voorthuizen kan u direkt vertellen waar de Heuveltjes te vinden zijn; richting Apeldoorn en dan ná "Zandbergen" links, zal het antwoord ongetwijfeld luiden.

Lees meer...

De Opvliegende Wielrijder

Meer dan dertig jaar hebben de inwoners van het dorp Voorthuizen kunnen profiteren van de spoorlijn Ede-Nijkerk. Het baanvak Barneveld-Nijkerk werd op 1 december 1903 geopend maar in 1937 alweer voor het reizigersverkeer gesloten. Het station Voorthuizen bevond zich aan de huidige De Ruyterlaan, toen Stationsstraat geheten.

Lees meer...